Studijní materiály

Pro výukové lekce čtení hiroglyfů se vám budou hodit nějaké učební texty, je nesmysl učit se cokoliv zpaměti. Ve studijních materiálech naleznete vše důležité jako různé tabulky, které vám pomůžou se studijem. U některých částí naleznete PDF přílohu, kterou doporučujeme vytisknout, bude se vám lépe pracovat. Materiály budou s lekcemi neustále přibývat.

Kapitoly výuky hieroglyfů