Gardinerův seznam znaků

Protože klasická egyptština pracuje s přibližně 700 hieroglyfy, nastala potřeba je nějak roztřídit. Egyptologové se dodnes řídí seznamem znaků, který vytvořil sir Alan Henderson Gardiner (1879-1963), přední odborník na hieroglyfické písmo.

Znaky podle podoby rozdělil na skupiny označené jednotlivými písmeny abecedy a v každé skupině znaky seřadil podle čísel. Tento seznam se postupně doplňuje o nové znaky (většinou se jedná o kombinace stávajících znaků či jejich změněnou podobu), základní seznam zůstává však neměnný.

Nově se do tohoto seznamu zařazují pro snadnější orientaci zvláštní třídy znaků, které zahrnují vysoké a úzké znaky, nízké a široké znaky a nízké a úzké znaky.

Kapitoly výuky hieroglyfů