2. lekce

Druhá lekce výuky hieroglyfů se zaměřuje na podstatná jména, koncovky, množná čísla ale nejen na ně.

Kapitoly výuky hieroglyfů

 • Část 1: Typy podstatných jmen
  Všechna podstatná jména (mimo vlastních) se zařazují spíše do tříd pro věci než jako konkrétní individua.
 • Část 2: Složení podstatných jmen
  Klasická egyptština má podobně jako čeština kořen slova. Je to společná část více příbuzných slov. Například lesník, zalesnit, lesmistr apod. – kořen těchto slov je les. Samotné slovo les se skládá jen z tohoto kořene.
 • Část 3: Rod podstatných jmen
  Jak jsme již zmínili, klasická egyptština má na rozdíl od češtiny dva rody: mužský a ženský. Každé egyptské podstatné jméno je buď mužského, nebo ženského rodu.
 • Část 4: Číslo podstatných jmen
  Klasická egyptština využívá tří mluvnických čísel (na rozdíl od češtiny, která pracuje jen se dvěma), a to jednotného, množného a dvojného (chcete-li latinsky: singulár, plurál, duál).
 • Část 5: Dvojné číslo
  Protože pro většinu Čechů je duál trochu cizí, podíváme se na něj ještě jednou a trochu podrobněji, protože je velice důležité, abyste ho bezpečně znali.
 • Část 6: Zvláštnosti
  Možná jsem trošku lhal, že rozpoznat rod a číslo podstatných jmen je velice jednoduché. Velice jednoduché to až tak není, ale obtížné také ne.