Zvláštnosti

Možná jsem trošku lhal, že rozpoznat rod a číslo podstatných jmen je velice jednoduché. Velice jednoduché to až tak není, ale obtížné také ne.

Zdánlivé plurály a duály

Podstatná jména jednotného čísla, která končí na –w, -wj nebo -tj, se někdy píší tak, jako by to byla slova náležející plurálu nebo duálu. Ve skutečnosti jsou tyto koncovky součástí kmene.

Y5
W24 W24 W24

mnw památník, pomník

F35 F35 F35

 nfrw krása

M12 G1 G43 Z4 N2

 xAwj noc

Pomnožná slova a slova implikující pluralitu

Vypisují se jako plurály, ale i zde se jedná o jednotné číslo.

M17 D21
Q3
W24
Z2

 irp víno

S12
N33 N33 N33

 nbw zlato

T3 S12
N33 N33 N33

 HD stříbro

Kolektiva

Slova končící na -t se rovněž píší jako by byla v množném čísle, ačkoliv se s nimi syntakticky nakládá jako se singuláry. Jsou významově v množném čísle, ale gramaticky v jednotném.

Y5
N35
Y5
N35
X1 E1
Z2

mnmnt stádo, dobytek

D33
N35
M17 M17 X1 A1
Z2

 Xnjt námořníci

Status pronominalis

Když se sufigované zájmeno (o zájmenech budeme hovořit později) přidá k určitému podstatnému jménu v ženském rodě, očividně neodbytný konsonant –w se občas objevuje před koncovkou ženského rodu –t.

D46
Q3
X1
P1

 dpt loď

D46
Q3
G43 X1
P1
f

  dpwt.f jeho loď

Navigace

Další kapitola

Chcete dostávat nové články na Váš e-mail? Přihlašte se k jejich odběru!

Newsletter

Zrušit odběr