Dvojné číslo

Protože pro většinu Čechů je duál trochu cizí, podíváme se na něj ještě jednou a trochu podrobněji, protože je velice důležité, abyste ho bezpečně znali.

Ačkoliv egyptština může k označení plurálu užít tři čárky (svislé či vodorovné), dané podstatné jméno pak neoznačuje skupinu tří věcí, ale skupinu o jakémkoliv počtu. K označení pouze dvou věcí užívá klasická egyptština dvojného čísla – duálu.

Koncovky duálu jsme si již probrali: -wj pro mužský rod, -j pro ženský rod. Pro oba rody se koncovka přidává k podstatnému jménu v jednotném čísle.

Mužský rod Ženský rod
Singulár Duál Singulár Duál
T22 N35
A1

 Sn bratr

T22
N35
G43 Z4 A1 A1

 snwj(oba, dva) bratři

N35
X1
B1

 snt sestra

T22 N35
X1 Z4
B1 B1

 sntj(obě, dvě) sestry

S38 N29 G1 A1

HqA vládce

S38 N29 G1 A1 A1

 HqAwj(oba, dva) vládci

S38 N29 G1 X1 B1

HqAt vládkyně

S38 N29 G1 X1 B1 B1

 HqAtj(obě, dvě) vládkyně

R8 Z1

nTr bůh

R8 R8

 nTrwj(oba, dva) bohové

R8 D21
X1 Z4
I12 G7

 nTrt bohyně

R8 D21
X1 Z4
I12 G7 G7

nTrtj(obě, dvě) bohyně

Aa1 X1
I9
Z4 A13

 Xftj nepřítel

Aa1
I9
X1 Z4
V1
Z4
A13

 xftjwj(oba, dva) nepřátelé

Aa1
I9
X1 X1
A13

 Xftt nepřítelkyně

Aa1
I9
X1 X1
U33 M17 A13

Xfttj(obě, dvě) nepřítelkyně

Normálním způsobem, jak zapsat duál, bylo vypsání koncovky. Slabý konsonant j byl často vynecháván. Když byl vypsán, zapisoval se znakem

Z4

.

Moderně ho někteří přepisují už jako i.

Mužský rod

G43 Z4

,

V1
Z4

,

G43

 -wj

Ženský rod -tj 

X1
Z4

,

X1

,

U33

někdy nebo

U33 M17

 ti

Duálová podstatná jména se mohou vypisovat starším způsobem zápisu – zdvojeným determinativem nebo vypsáním podstatného jména dvakrát po sobě. V klasické egyptštině tento archaický zápis byl častější u duálů než u plurálů.

Tento zápis se může i kombinovat – tj. podstatné jméno v duálu může mít jak zdvojení (geminaci) determinativu, tak i koncovky. To samé platí i pro plurál. Klasická egyptština má také nějaká slova, která řadíme do „falešných duálů.“

Nejčastější příklad se vyskytuje jako slovo niwtj „místní“ (odvozeno od slova

O49
X1 Z1

niwt „město“).

Protože toto slovo mělo stejnou konsonantální podobu (ale pravděpodobně už ne stejnou výslovnost) jako  niwtj „(dvě, obě) města“, často se vypisovalo jako duál:

O49
O49

 Protože se často koncovky nevypisují, musíme pak na základě kontextu určit, zda se významově jedná o „dvě města“ nebo o „místní“ (osobu).

Chcete dostávat nové články na Váš e-mail? Přihlašte se k jejich odběru!

Newsletter

Zrušit odběr