Číslo podstatných jmen

Klasická egyptština využívá tří mluvnických čísel (na rozdíl od češtiny, která pracuje jen se dvěma), a to jednotného, množného a dvojného (chcete-li latinsky: singulár, plurál, duál). Třetí z nich je pro Čechy trochu zvláštní – duál. Toto mluvnické číslo v češtině zaniklo (jeho pozůstatky můžeme ale sledovat v 7. pádě substantiv označujících části těla nebo ve skloňování číslovky dvě). Ve staré češtině byl duál velmi častý. Jistě mnozí z vás už odhadli, že označuje věci, které jsou v páru – ruce, nohy, oči, (oba) obelisky apod. Pro mluvnická čísla má egyptština zvláštní koncovky:

Číslo Mužský rod Ženský rod
Koncovka Příklad Koncovka Příklad
Jednotné (singulár) Ø, -j, -w
T22 N35
A1

sn bratr

-t
N35
X1
B1

 snt sestra

Množné (plurál) -w
T22 N35
W24 G43
A1
Z2

 snw bratři

-wt
T22 W24 G43 X1 B1
Z2

 snwt sestry

Dvojné (duál) -wj
T22
N35
G43 Z4 A1 A1

 snwj (oba, dva) bratři

-j
T22 N35
X1 Z4
B1 B1

 sntj (obě, dvě) sestry

V podstatě se pracuje jen s koncovkou -w, kterou klademe na konec podstatného jména mužského rodu a před koncovku-t podstatného jména v ženském rodě.

Psaní plurálu a duálu

Gramatické koncovky se velice často vynechávaly. U duálu se pak opakoval determinativ 2x a plurálu 3x, nebo se za podstatným jménem v množném čísle zapsaly tři čárky (eventuelně tečky):  ,  ,  ,  ,  , .

Singulár Plurál Duál
O1
Z1

pr dům

O1 O1
O1

prw domy

O1 O1

prwj (oba, dva) domy

X1 Aa1
N35
O25

txno belisk

X1 Aa1
N35
O25 O25 O25

txnwo belisky

X1 Aa1
N35
O25 O25

txnwj (oba, dva) obelisky

Psaní plurálu pouze pomocí determinačních čárek:

N41
X1
B1 Z3A

 

N41
X1
B1 Z3

 

N41
X1
B1
Z2

 Hmw ženy, manželky.

Někdy se u plurálu ztrojilo celé podstatné jméno:

D21
N35
D21
N35
D21
N35

 rnw jména.

Toto archaické vypisování se užívalo hojně v klasické egyptštině, zvláště v náboženských textech.

Plurální determinativ má dvě vlastnosti

  • Naznačuje, že daná věc neoznačuje pouze jednu, ale více daných věcí
  • Ukazuje, že podstatné jméno má koncovku -w nebo -wt. Z tohoto důvodu se plurálové čárky užívají hodně u falešných plurálů:
D21
Aa1
M17 M17 X1
G24
A1 B1
Z2

rxjt

Lidstvo, populace

Čárky zde nejsou od toho, aby ukazovali množné číslo, ale aby označili, že dané slovo zahrnuje významově skupinu lidí, samotné slovo gramaticky náleží jednotnému číslu (ostatně stejné je to u tohoto slova v češtině). Takovým podstatným jménům se říká kolektiva.

F35 I9
D21
Y1
Z2

nfrw

Dokonalost

Toto abstraktní podstatné jméno se píše s plurálovými čárkami, samo o sobě ale náleží jednotnému číslu. Píše se s plurálovými čárkami, protože končí na –w, což je koncovka pro maskulinární singulár, nikoliv pro plurál. Na koncovku –w končí třeba také maskulinární podstatné jméno had:

V28 f G1 G43 I14

HfAw

Takový jev se nazývá falešný plurál.

Výjimkám ve vypisování mluvnického čísla se budeme věnovat podrobněji v článku o zvláštnostech.

Chcete dostávat nové články na Váš e-mail? Přihlašte se k jejich odběru!

Newsletter

Zrušit odběr