Složení podstatných jmen

Klasická egyptština má podobně jako čeština kořen slova. Je to společná část více příbuzných slov. Například lesník, zalesnit, lesmistr apod. – kořen těchto slov je les. Samotné slovo les se skládá jen z tohoto kořene. Ostatní odvozená slova od tohoto kořene jsou utvořena předponami, příponami a koncovkami.

Někteří egyptologové zaměření na lingvistiku oddělují v transliteraci všechna připojení tečkou, je to z důvodu přehlednosti v transliteračním systému. My to však dělat nebudeme. Jak už víte, je několik typů transliteračních záznamů s různými většími či menšími obměnami. Je v podstatě jedno, jaký budete užívat, je ale hlavní, abyste se drželi jednoho a nestřídali je.

Složení podstatných jmen funguje prakticky ve všech jazycích stejně a klasická egyptština není výjimkou. Některá egyptská podstatná jména obsahují jen kořen, jiná předpony, přípony či koncovky. Koncovkami se tvoří rod a číslo podstatných jmen. Kořen egyptských podstatných jmen se skládá většinou z dvou nebo tří hlásek (konsonantů), některá jich mají ale až pět.

R8 Z1

nTr Bůh

R8 R8 R8

nTrw Bohové

R8 X1
D21
X1
I12

nTrt Bohyně

R8 X1
D21
Z4

nTrj Božský

Klasická egyptština využívá koncovky pro dva rody – mužský a ženský – a tři mluvnická čísla – jednotné, množné a dvojné. V příštích článcích se na ně podíváme blíže.

Chcete dostávat nové články na Váš e-mail? Přihlašte se k jejich odběru!

Newsletter

Zrušit odběr