Starověký Egypt - historie

Zajímá vás starověký Egypt a jeho historie? Na stránkách Egyptologie.cz naleznete přehledně sepsané dějiny této starobylé civilizace ale nejen dějiny, také chronologický a abecední seznam egyptských faraonů s životopisy.

Neméně zajímavé je také náboženství starého Egypta. Na stránkách je seznam egyptských bohů s detailním vysvětlením významu a funkcí jednotlivých bohů.

Hieroglyfy – tajemství starověkého Egypta

Možná vás bude zajímat i písmo – egyptské hieroglyfy, jeho vývoj, rozluštění a význam pro Egypt. Jestli nevíte, jak číst hieroglyfy a chcete se to naučit, na stránkách jsou dostupné podrobné výukové lekce a návody, jak hieroglyfy nejen přečíst, ale také jak jim porozumět.

Tajemné písmo starých Egypťanů je asi nejkrásnější okrasné písmo, jaké kdy člověk vymyslel. Tisíce let bylo zapomenuté a nepoužívané, ale díky neúnavné práci egyptologů můžeme dnes znovu pročítat písemné památky a rekonstruovat historii starověkého Egypta.

Své znalosti písma a historie starověkého Egypta si pak můžete otestovat v jednom z mnoha testů.

Dějiny starověkého Egypta

Egypt je nejstarší stát na světě a počátky jeho historie spadají až do roku 5.000 let př.n.l.

Staří Egypťané nenazývali svou zemi Egypt, toto označení neznali. Svou zem označovali několika způsoby, nejčastěji slovem Kemet -černá zem nebo jen Kem – černá půda nebo také Ta-Mery – krásná zem. Z pojmenování je patrné, jaký vztah k Egyptu měli.

Horní Egypt a Dolní Egypt

Před dávnými časy byl Egypt rozdělen na dvě samostatné země – Dolní Egypt, nacházející se v Nilské deltě (na severu) a Horní Egyp, který se rozkládal v Nilském údolí (jižně). Označení horní a dolní nesouvisí s geografickým položením, ale s tokem řeky Nil, která proudí od jihu na sever. Egypťané nazývali Horní Egypt Ta Shemau a Dolní Egypt Ta Mehu.

Rozdělení země na Horní Egypt a Dolní Egypt trvalo i po sjednocení země, od začátku až do konce. Faraon byl nazýván jako král Horního a Dolního Egypta, nosil dvojitou korunu, která neustále symbolizovala spojení obou zemí a tuto dualitu.

Zvláštnosti

Možná jsem trošku lhal, že rozpoznat rod a číslo podstatných jmen je velice jednoduché. Velice jednoduché to až tak není, ale obtížné také ne.

Dvojné číslo

Protože pro většinu Čechů je duál trochu cizí, podíváme se na něj ještě jednou a trochu podrobněji, protože je velice důležité, abyste ho bezpečně znali.

Číslo podstatných jmen

Klasická egyptština využívá tří mluvnických čísel (na rozdíl od češtiny, která pracuje jen se dvěma), a to jednotného, množného a dvojného (chcete-li latinsky: singulár, plurál, duál).

Složení podstatných jmen

Klasická egyptština má podobně jako čeština kořen slova. Je to společná část více příbuzných slov. Například lesník, zalesnit, lesmistr apod. – kořen těchto slov je les. Samotné slovo les se skládá jen z tohoto kořene.

Rod podstatných jmen

Jak jsme již zmínili, klasická egyptština má na rozdíl od češtiny dva rody: mužský a ženský. Každé egyptské podstatné jméno je buď mužského, nebo ženského rodu.

Novinky a aktuality

Velký archiv článků

Výukové lekce hieroglyfů

Po dlouhé době plné očekávání přinášíme lekce výuky hieroglyfů. Ještě není zcela jasné, jak bude tato sekce celkově obsáhlá, ale vzhledem k tomu, že 1. lekce (teoretická) je rozdělena na 12 částí (a další ještě doplníme), je už teď jasné, že minimálně na 10 lekcí celý kurz vyjde.

Spouštíme diskuzní fórum

Spustili jsme diskuzní fórum! Doufám, že nezůstane prázdné. Je to vlastně náhrada za komentáře pod články, které jsou záměrně vypnuté. Ve fóru budou příspěvky lépe dohledatelné a dostupné všem.

Anketa "Chcete minibazar?"

Nejlepší způsob, jak zjistit, co návštěvníci na stránkách chtějí, je zeptat se jich. Na stránky jsme přidali novou anketu "Chceme zde spustit "tématický minibazar" (hlavně naučná literatura, suvenýry z Egypta). Co si o tom myslíte?"

Egyptologie.cz na Facebooku

Od včerejška máme stránku na Facebooku, tak neváhejte a připojte se k nám!

Stránky spuštěny

Není to ani týden, co jsme spustili stránky. Zatím tedy to zkušebního provozu, ale zatím vše funguje dobře.